Quy cách đóng gói sản phẩm thuốc và việc ghi nhãn thuốc

Quy cách đóng gói tối đa với thuốc về việc ghi nhãn thuốc quy định tại Điều 19 Thông tư 06/2016/TT-BYT cụ thể như sau:
- Không quá 200 viên trong một đơn vị là chai, lọ hoặc một đơn vị bao bì ngoài chứa vỉ đối với thuốc ở dạng viên. Trường hợp thuốc có chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần hoặc tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp hoặc đơn chất thì quy cách đóng gói tối đa không quá 100 viên trong một đơn vị đóng gói của bao bì ngoài;
- Không quá 25 lọ, ống hoặc bơm tiêm chứa thuốc đối với dạng thuốc tiêm đơn liều;
- Không quá 10 liều trong một chai hoặc lọ đối với dạng thuốc tiêm đa liều;
- Không quá 50 đơn vị chia liều nhỏ nhất đối với thuốc dạng lỏng để uống;
- Không quá 200 liều đối với thuốc dạng xịt hoặc khí dung;
- Không quá 50 đơn vị chia liều nhỏ nhất đối với các dạng thuốc khác.

Căn cứ pháp lý:
Khoản 2 Điều 19 Thông tư 06/2016/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc.