• Số 26 TT6 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
  • 0966.191.969 - 0917.798.968 - 0977.841.102

Sản phẩm

DOANH NGHIỆP

Giới thiệu về doanh nghiệp
Mục tiêu và đinh hướng
Sản phẩm cốt lõi
Đơn vị thành viên
Danh hiệu & giải thưởng

SẢN PHẨM

Bao bì dược phẩm
Sản phẩm phụ trợ
Phụ kiện
Sản phẩm nhập khẩu

THÔNG TIN THAM KHẢO

Dây chuyển sản xuất
Sản phẩm mới
Nghiên cứu & phát triển
Công nghệ mới

LIÊN KẾT

Sản phẩm thủy tinh
Sản phẩm nhựa
Nắp, nút & phụ kiện
Chuyên cho thực phẩm
Chuyên cho mỹ phẩm

CHỨNG NHẬN