Công nghệ sản xuất thủy tinh

Việc sản xuất thủy tinh xây dựng bao gồm các quá trình chính sau : gia công nguyên vật liệu, chuẩn bị phối liệu, nấu thủy tinh, tạo hình sản phẩm và sản phẩm
Gia công bao gồm có đập và nghiên những nguyên liệu ở dạng cục (đôlômít, đá vôi, than), sấy nguyên liệu (cát, đôlômít, đá vôi), sàng các cấu tử qua sàng có đường cho trước.
Chuẩn bị phối liệu là làm đồng đều, cân và trộn phối liệu : phối liệu được coi là có chất lượng nếu