Quy cách đóng gói sản phẩm thuốc và việc ghi nhãn thuốc

Quy cách đóng gói tối đa với thuốc về việc ghi nhãn thuốc quy định tại Điều 19 Thông tư 06/2016/TT-BYT cụ thể như sau:
– Không quá 200 viên trong một đơn vị là chai, lọ hoặc một đơn vị bao bì ngoài chứa vỉ đối với thuốc ở dạng viên. Trường hợp thuốc có chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần hoặc tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp hoặc đơn chất thì quy cách đóng gói tối đa không quá 100 viên trong một đơn